اطلاعات تماس

اطلاعات آدرس ثبت نشده است

-
مبارزه پاول فوا برای ۱.۵ میلیون دلار پات

مبارزه پاول فوا برای ۱.۵ میلیون دلار پات

در این ویدیو به مبارزه پاول فوا برای ۱.۵ میلیون دلار پات با ببین پوکر همراه باشید سایت بازی پوکر ایرانی

بلوفی که پات را به ۸۳۰ هزار دلار رساند

بلوفی که پات را به ۸۳۰ هزار دلار رساند

در این ویدیو به بلوفی که پات را به ۸۳۰ هزار دلار رساند با ببین پوکر همراه باشید سایت بازی پوکر

تام دوان برای بلوف تا ریور صبر میکنه

تام دوان برای بلوف تا ریور صبر میکنه

در این ویدیو به تام دوان برای بلوف تا ریور صبر میکنه با ببین پوکر همراه باشید سایت بازی پوکر

نبرد پر آس با پر هشت برای ۹ میلیون پات

نبرد پر آس با پر هشت برای 9 میلیون پات

در این ویدیو به نبرد پر آس با پر هشت برای ۹ میلیون پات با ببین پوکر همراه باشید  معتبرترین سایت بازی پوکر

مبارزه پر آس برای ۸۳ میلیون پات

مبارزه پر آس برای ۸۳ میلیون پات

در این ویدیو به مبارزه پر آس برای ۸۳ میلیون پات با ببین پوکر همراه باشید  سایت شرطبندی پوکر

بلوف زیبای نگرانو به فیل هلموت

بلوف زیبای نگرانو به فیل هلموت

در این ویدیو  به بلوف زیبای نگرانو به فیل هلموت  میپردازیم با ببین پوکر همراه باشید  سایت شرطبندی پوکر

مبارزه دو آسیایی برای پات یک میلیون دلاری

مبارزه دو آسیایی برای پات یک میلیون دلاری

در این ویدیو  مبارزه دو آسیایی برای پات یک میلیون دلاری  میپردازیم با ببین پوکر همراه باشید  معتبرترین سایت بازی پوکر

شانسی باورنکردنی برای تام دوان

شانسی باورنکردنی برای تام دوان

در این ویدیو  به شانسی باورنکردنی برای تام دوان  میپردازیم با ببین پوکر همراه باشید  سایت شرطبندی پوکر

لئون با پر آس و یک پات ۱۱ میلیونی

لئون با پر آس و یک پات ۱۱ میلیونی

در این ویدیو  به یلئون با پر آس و یک پات ۱۱ میلیونی میپردازیم با ببین پوکر همراه باشید

جان های جایگاه ۷ام تورنمنت را برای خود می‌کند

جان های جایگاه ۷ام تورنمنت را برای خود می‌کند

در این ویدیو  به یک جان های جایگاه ۷ام تورنمنت را برای خود می‌کند میپردازیم با ببین پوکر همراه باشید