اطلاعات تماس

اطلاعات آدرس ثبت نشده است

-

پوکر پای‌گو (Pai Gow Poker) یک بازی پوکر در کازینو‌‌های آنلاین و زنده است که از بازی سنتی دومینو پای‌گو چینی الهام گرفته شده است. همه بازیکنان در یک میز پوکر پای‌گو در برابر قمارخانه بازی می‌کنند.پوکر پای‌گو با یک دسته ورق ۵۲ کارته استاندارد و یک کارت اضافی جوکر (Joker) بازی می‌شود. کارت جوکر به عنوان آس در نظر گرفته می‌شود، اما برای اهداف تکمیل استریت، فلاش، استریت فلاش یا رویال فلاش می‌تواند به عنوان هر کارتی محسوب شود.

ساختار بازی پوکر پای‌گو

بازیکن شرط بندی اولیه را انجام می‌دهد و سپس دیلر ۷کارت به بازیکن و ۷ کارت به دیلر به صورت رو به پایین می‌دهد. سپس بازیکن باید ۷ کارت خود را به یک دست ۵ کارته (عقب) و یک دست 2 کارته (جلو) تقسیم کند. هنگام تقسیم کارت‌ها، درجه پوکری دست ۵ کارته باید بالاتر از دست ۲ کارته باشد، یعنی اگر در کارت‌های شما دو آس و دو ۷ بود، دو آس نمی‌تواند در دست جلو قرار بگیرد ولی با دو ۷می‌توانید این کار را انجام بدهید.بعد از اینکه بازیکن به دلخواه دست خود را تقسیم کرد، کارتهای دیلر مشخص شده و با استفاده از قوانین کازینو به شرح زیر به ۲ دست جداگانه تفکیک می‌شوند:

 • اگر ۷ کارت دارای جفت یا ترکیب بهتری نباشد، کارت‌هایی که دارای ارزش دوم و سوم در دست هستند، در دست ۲ کارته قرار می‌گیرند.
 • اگر در ۷ کارت بهترین ترکیب یک جفت است، جفت در دست ۵ کارته نگه داشته می‌شود و دو کارت بعدی با بالاترین رتبه، در دست ۲ کارته قرار می‌گیرند.
 •  اگر در ۷ کارت بهترین ترکیب دو جفت باشد، دو جفت در دست ۵ کارته نگه داشته می‌شوند مگر در شرایط زیر که جفت پایین به دست ۲ کارته منتقل می‌شود:
 • یک جفت ۷ یا بهتر باشد و هیچ کارتی آس نباشد
 • یک جفت سرباز یا بهتر باشد در کنار یک جفت 6 یا بهتر با داشتن کارت آس
 •  یک جفت آس با هر جفت دیگر
 •  اگر ۷کارت دارای ۳ جفت باشد، بالاترین رتبه جفت در دست 2 کارته قرار می‌گیرد.
 • اگر ۷ کارت حاوی سه نوع یکسان باشد،۳ کارت در دست ۵ کارته قرار می‌گیرد مگر در مواردی که ۳ آس وجود داشته باشد. در این حالت دو آس، در دست ۵ کارته گذاشته می‌شود در حالی که دست ۲ کارته از آس و بالاترین کارت بعدی تشکیل می‌شود.
 • اگر ۷ کارت شامل دو تا سه نوع یکسان باشد در دست ۲ کارته یک جفت از بالاترین رتبه کارت‌ها قرار داده می‌شود.
 • اگر ۷ کارت شامل یک فول هاوس باشد، جفت به دست ۲ کارته منتقل می‌شود مگر اینکه جفت ۲ باشد و یک آس و شاه وجود داشته باشد که در این صورت آس و شاه به دست ۲ کارته منتقل می‌شود.
 • اگر ۷ کارت حاوی سه نوع یکسان و ۲ جفت باشد، جفت با رتبه بالاتر به دست ۲ کارته منتقل می‌شود.
 • اگر ۷ کارت، حاوی ۵ کارت با ترکیب استریت، فلاش، استریت فلاش یا رویال فلاش و بدون جفت باشد، ۲ کارتی که در استریت، فلاش، استریت فلاش یا رویال فلاش نیستند، به دست ۲ کارته منتقل می‌شوند.
 • اگر دست ۷ کارته دارای ۵ کارت با ترکیب استریت، فلاش، استریت فلاش یا رویال فلاش با یک جفت باشد، جفت به دست ۲ کارته منتقل می‌شود.
 • اگر ۷ کارت دارای ۶ یا ۷ کارت استریت، فلاش، استریت فلاش یا رویال فلاش هستند، ۲ کارت با بالاترین رتبه در دست ۲ کارته قرار می گیرند.
 • اگر ۷ کارت دارای۴ نوع یکسان با درجه ۲ تا ۶ باشد، ۴ نوع یکسان در دست ۵ کارته قرار می‌گیرد و سپس دو کارت با بالاترین رتبه در دست ۲ کارته گذاشته می‌شوند.
 • اگر ۷ کارت دارای یک ۴ نوع یکسان با درجه ۷ تا ۱۰ باشد، یک جفت در دست۲ کارته قرار می‌گیرد مگر اینکه یک آس در دست باشد که در این صورت ۴ نوع یکسان در دست ۵ کارته باقی می‌ماند.
 • اگر ۷ کارت شامل ۴ نوع یکسان از سرباز تا شاه باشد، یک جفت در دست ۲ کارته قرار می‌گیرد مگر اینکه یک جفت ۱۰ یا بهتر نیز وجود داشته باشد.
 • اگر ۷ کارت شامل ۴ آس باشد، یک جفت در دست ۲ کارته قرار می‌گیرد مگر اینکه یک جفت ۷ یا بهتر نیز وجود داشته باشد.
 • اگر ۷ کارت شامل ۵ آس باشد، یک جفت در دست ۲ کارته قرار می‌گیرد مگر اینکه یک جفت پادشاه نیز وجود داشته باشد که می‌تواند در دست ۲ کارته قرار گیرد.
توضیحات مقاله  قوانین تگزاس هولدم بخش ۱

روش چیدمان برای بازیکنان کاملاً دلخواه است ولی آنها می‌توانند از این نحوه چیدمان که بر اساس قوانین کازینو‌ها است، در بهینه سازی ترکیب دست‌های خود استفاده کنند.

مقایسه دست‌ها پوکر پای‌گو

پوکر پای‌گو از رتبه بندی پوکر استاندارد استفاده می‌کند، با چند مورد استثنا که در زیر ذکر شده است. هنگام در نظر گرفتن دست 2 کارته، قوی‌ترین رتبه بندی دست که در نظر گرفته می‌شود یک جفت است. استریت، فلاش، استریت فلاش یا رویال فلاش در دست دو کارته معنایی ندارد. در پوکر پای‌گو دست ” آس-2-3-4-5 ” در حالت استریت یا استریت فلاش از نظر رتبه بندی بین ” آس-شاه-کویین-سرباز-10 ” و ” شاه-کویین-سرباز-10-9 ” قرار دارد. و در آخر پنج آس بالاترین دست است، که یک استریت فلاش را شکست می‌دهد.با توجه به رتبه بندی استاندارد پوکر ترتیب دست‌ها از قوی به ضعیف به صورت زیر است:

 • * پنج آس (چهار آس به علاوه جوکر).
 •  رویال فلاش
 •  استریت فلاش
 •  4 نوع یکسان
 •  فول هاوس
 •  فلاش
 • استریت
 • 3 نوع یکسان
 • دو جفت
 • جفت
 • کارت بالا

پرداخت‌ها
بازیکنان دو دست خود را رو به پایین قرار می‌دهند و وقتی همه کار تقسیم دست‌ها را انجام دادند، هفت کارت دیلر در معرض دید قرار می‌گیرد، در این مرحله بازیکنان دیگر نمی‌توانند در دست‌های خود تغییری ایجاد کنند. دیلر هفت کارت خود را همانند بازیکنان به دو دست پنج کارته و دو کارته تقسیم می‌کند.
سپس تمام کارت‌های بازیکنان در معرض دید قرار می‌گیرد. نتیجه بین دیلر و هر بازیکن با مقایسه 5 کارت بازیکن با دست 5 کارته دیلر و 2 کارت بازیکن با دست 2 کارته دیلر به صورت زیر تعیین می شود:

توضیحات مقاله  بیوگرافی دنیل کلمن بازیکن حرفه ای پوکر

• اگر بازیکن هر دو دست را برنده شد، دیلر مبلغی را که بازیکن در بازی شرط بندی کرده است، به بازیکن پرداخت می‌کند.
• اگر دیلر یک دست را برد و بازیکن دست دیگر را برنده شد، تمام شرط ها برگردانده می‌شود. این اتفاق یک ” فشار (push) ” نامیده می‌شود.
• اگر دیلر هر دو دست را برنده شد، دیلر شرط بندی بازیکن را به دست می‌آورد.
• اگر هر دو دست مساوی باشد، دیلر در آن دور خاص برنده است. بنابراین اگر دیلر یک دست را برنده شد در حالی که دست دیگر مساوی است، یا اگر هر دو دست مساوی باشد، دیلر برنده خواهد بود. اگر یک دست مساوی باشد و بازیکن دست دیگر را ببرد، در این دور یک فشار (push) است و تمام شرط ها برگردانده می‌شود.

شرط بندی بونوس

در این شرط بندی با توجه به ترکیب دست‌هایی که در زیر توضیح داده شده است به بازیکن با توجه به میزان شرط بندی وی پول پرداخت می‌شود:

7 کارت استریت فلاش 5000/8000 برابر
رویال فلاش به علاوه شاه و کویین هم خال یا یک جفت 2000 برابر
7 کارت استریت فلاش با جوکر 1000 برابر
5 آس 400 برابر
رویال فلاش 150 برابر
استریت فلاش 50 برابر
چهار نوع یکسان 25 برابر
فول هاوس 5 برابر
فلاش 4 برابر
سه نوع یکسان 3 برابر
استریت 2 برابر

توضیحات مقاله  معرفی بازی سی و چهل (Trente et Quarante)

administrator

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *