اطلاعات تماس

اطلاعات آدرس ثبت نشده است

-

اِستاد پوکر هفت کارته یکی از محبوب ترین انواع پوکر هم در کازینو‌های زنده و آنلاین و هم در پوکر خانگی است. در هنگام بازی، به هر بازیکن هفت کارت داده می‌شود، بعضی از کارتها رو به بالا هستند و چندین مرحله شرط بندی انجام می‌شود. در مرحله نهایی مسابقه، بازیکنان از هفت کارت خود استفاده می‌کنند تا بهترین دست پوکر پنج کارته را بسازند.

نحوه انجام بازی اِستاد پوکر هفت کارته

در این بازی از دسته ورق 52 کارته استاندارد استفاده می‌شود و از 2 تا 8 بازیکن (5 تا 7 بازیکن بهترین حالت) می‌توانند در آن شرکت کنند. رتبه بندی دست‌ها همانند رتبه بندی استاندارد پوکر است و ترتیب مراحل بازی در جهت حرکت عقربه‌های ساعت به شرح زیر است:

  • همه بازیکنان یک شرط آنته را در پات قرار می‌دهند.
  • به هر بازیکن دو کارت رو به پایین و یک کارت رو به بالا داده می‌شود. یک دور شرط بندی (خیابان سوم) انجام می‌شود و به طور سنتی، هر دور شرط بندی توسط بازیکن با بهترین دست شروع می‌شود.
  • کارت چهارم، پنجم و ششم به صورت رو به بالا به هر بازیکن تعلق می‌گیرد و در هر دور شرط بندی (خیابان چهارم، پنجم و ششم) برگزار می‌شود.
  • به هر بازیکن یک کارت نهایی به صورت رو به پایین داده می‌شود. دور پنجم شرط بندی (خیابان هفتم) نیز اتفاق می‌افتد.
  • بازیکنان فعال دارای چهار کارت رو به بالا و سه کارت رو به پایین هستند. آنها کارت‌های خود را نشان می‌دهند و هر کسی که از هفت کارت خود، بهترین دست پنج کارته را بسازد، برنده پات است.
توضیحات مقاله  استراتژی در تگزاس هولدم بخش ۲

کارتهای اول، دوم و هفتم، با عنوان کارتهای ” پنهان ” شناخته می‌شوند. اگر هشت بازیکن وجود داشته باشد و بعد از دور چهارم شرط بندی هیچ کس فولد نداده باشد، کارت‌های کافی برای دادن کارت هفتم وجود نخواهد داشت. در این حالت یک کارت ” مشترک ” به صورت رو به بالا روی میز گذاشته می‌شود و این کارت به عنوان کارت هفتم برای همه بازیکنان محسوب می‌شود. در بازی‌های رسمی این امری نرمال است که دیلر در هر مرحله از انجام بازی یک کارت را بسوزاند. اگر دیلر تشخیص دهد که کارتهای کافی برای داده شدن به بازیکنان وجود ندارند، کارتهای سوخته شده را بازیابی و با بقیه دسته ورق مخلوط کرده و به بازیکنان می‌دهد. توجه داشته باشید که کارت‌های بازیکنانی که از بازی خارج شده‌اند به هیچ وجه دوباره به بازی اضافه نمی‌شوند.

انواع مختلف بازی  اِستاد پوکر هفت کارته

  • اِستاد هفت کارته های-لو معمولاً همان روند تقسیم کارت و شرط بندی اِستاد هفت کارته عادی را دارد. در مرحله نهایی مسابقه، هر بازیکن از پنج کارت برای ایجاد دستی با ارزش بالا و پنج کارت متفاوت برای ساختن دستی با ارزش پایین استفاده می‌کند. پات به طور مساوی بین با ارزشترین و کم ارزشترین دستها تقسیم می‌شود و بردن هر دو نیمه پات برای یک بازیکن کاملاً امکان پذیر است. در یکی از انواع این بازی به نام ” هشت یا بهتر ” یک قاعده وجود دارد که دست با ارزش پایین نمی‌تواند حاوی کارتی بالاتر از 8 باشد. اگر هیچ کدام از بازیکنان در مرحله نهایی مسابقه دستی با ارزش پایین با قاعده ذکر نداشته باشند، دست با ارزش بالا کل پات را می‌برد.
  • پوکر رَز (Razz) یک اِستاد هفت کارته است که فقط برای ساخت دستی با ارزش پایین بازی می‌شود. در اولین دور شرط بندی، شرط ورود اجباری توسط دست با بالاترین کارت قرار داده می‌شود ولی در دورهای بعدی، کم ارزشترین دست ابتدا شرط بندی می‌کند. آس‌ها در کل با ارزش کم آن محاسبه می‌شود.
  • اِستاد هفت کارته با کارتهای وحشی، که در آن کارتهای وحشی می‌توانند با توافق بازیکنان یا تصمیم دیلر به جای همه کارتهای بازی قرار بگیرند. در نوع خاصی از این بازی کم ارزشترین کارت از سه کارت ” پنهان ” هر بازیکن (فقط برای آن بازیکن) وحشی است. این بدان معناست که به عنوان مثال اگر کم ارزشترین کارت ” پنهان ” بازیکن، کارت 4 از هر خالی باشد، تمام کارت‌های 4‌ برای دست این بازیکن وحشی هستند.
  • اِستاد انگلیسی که در آن حداکثر شش بازیکن حضور دارند و بازیکنان می‌توانند با تعویض کارت‌ها، دست خود را بهبود بخشند. تقسیم کارت، بازی و شرط بندی مانند اِستاد هفت کارته است تا جایی که به هر بازیکن پنج کارت داده می‌شود (دو کارت رو به پایین و سه کارت رو به بالا). پس از مرحله شرط بندی و قبل از این که کارت ششم داده شود، هر بازیکن در نوبت خود می‌تواند یک کارت خود را تعویض کند. بازیکن ممکن است یک کارت رو به پایین یا رو به بالا را دور بیندازد که در این صورت یک کارت رو به پایین یا رو به بالا جدید به او تعلق می‌گیرد. در مرحله بعدی کارت ششم به صورت رو به بالا به هر بازیکن داده می‌شود که سپس نیز یک دور دیگر شرط بندی و تعویض کارت انجام می‌گیرد. و در نهایت مرحله شرط بندی و نمایش نهایی برگزار می‌شود. اگر پنج بازیکن یا تعداد کمتری بازی کنند، می‌توان بازی را تا دادن کارت هفتم به صورت رو به پایین ادامه داد.
توضیحات مقاله  بهترین کارت ها برای شروع بازی

administrator

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *